فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

شاهنشاه بهرام کرمانشاه (بهرام

Rate this post

شاهنشاه بهرام کرمانشاه (بهرام چهارم)

نام کتاب تواریخ،تالیف آگاثیاس(نیمه ی دوم سده ی ششم میلادی)

“کرمانشاه”برای بهرام چهارم

“شاپور(دوم)جانشینش به برادرش اردشیر که به مدت چهار سال پادشاهی کرد قرار گرفت و سپس مرد پسر اردشیر نامش شاپور(سوم)بود و روی هم رفته به مدت پنج سال پادشاهی کرد پسرش بهرام(چهارم)به مدت یازده سال پادشاهی کرد به او عنوان”کرمانشاه”داده شده بود من پیش از این دلیل این نوع عنوان را توضیح داده ام کرمان شاید نام مردمی باشد یا یک منطقه و بدون شک بهرام عنوان را پس از آنان کسب نمود یا با پدرش تقریبا با روش قدیم رومی فتح کرد،که به موجب آن کسی نامی خاص مربوط با همان نام را از برخی ملل دیگر که فتح کرده است بر خود گذاشته بعنوان مثال؛ “آفریکانوس” و”جرمانیکوس” (ص ۳۶)

بنمایه

Agathias&;The Histories(trans Joseph D Frendo&;,Corpus Fontium Historriae Byzantinae,vol ۲A,Series Berolinensis[Berlin Walter De Gruyter,۱۹۷۵])
&

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *