فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

شمشیر زراندود هنر دست صنعتگران دربار ساسانی

Rate this post

چند شمشیر زراندود بسیار ارزنده و شایگان ، هنر دست صنعتگران دربار ساسانی، که از آرامگاه بغپور چین ( امپراتور چین) به پیدایی آمده است .

ازآنجا که این شمشیرها با کالبد امپراتور چین به خاک سپرده شده‌اند می‌توان پنداشت که این شمشیرها ارمغانهایی بوده‌اند که از سوی شاهنشاهان ساسانی به دربار چین برای پایداری دوستی و روابط خوب میان دو کشور داد و ستد میشده اند چرا که به همراه زین‌ابزار ارزشمند پغپورِ چین به خاک سپرده شده اند .پس این رخداد را نباید یک دادوستد بازرگانی ساده میان دو ملت ایران و چین انگاشت.

موزه: متروپولتین

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.