فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

نقشۀ بیشترین گسترۀ حکومت موریا

Rate this post

چَندراگوپتا، یک فرماندۀ هندی بود که پس از مرگ اسکندر بر ضد یونانیان شورید و سلسلۀ موریا را پی نهاد.
حکومت موریا در زمان فروانروایی آشوکا به اوج خود رسید؛ بگونه ئی که قلمروی آن سراسر سرزمین هند بجز بخش جنوبی آن را شامل می شد.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *