فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

هماورد طلبیِ نادرشاه برای خدا

Rate this post

هماورد طلبیِ نادرشاه برای خدا

یک منطقه ای بنام “کفه نادری” در بیابان های خراسان
و نزدیکی طبس وجود دارد که تا ۴۰ فرسنگی اطراف آن
نه آب است و نه آبادی

یکبار نادرشاه که بصورت میانبر از آنجا می گذشت
برای هر ده نفر سرباز یک قاطر جهت حمل آب در نظر گرفت ولی لشگر بزرگ نادرشاه درحال عبور بودند که
طوفانی سهمگین در گرفت و سربازان به وحشت آمدند
و هرآینه احتمال متفرق شدن سپاه و نابودی کامل
آن ارتش بزرگ می رفت

نادرشاه که چنین دید اسب معروفش بنام “ایلدرم”
را سوار شد و به تاخت از مقابل سپاهیان وحشت
زده گذشته و به توپچی ها حاضرباش داد
آنگاه به فرمانش آسمان را به توپ بستند
و در همین حال با صدای رعب انگیزش فریاد میزد
خدایـــــــا، اگر تو قادری من نادرم
من نادرم
آنگاه آسمان خاموش شد

[ تاریخ کرمان، ص۵۲۲ ]

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *