فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

پادشاهی پیش از تولد

Rate this post

شاپور دوم ساسانی، پادشاهی که هفتاد سال عمر کرد ولی هفتاد سال و چهل روز سلطنت نمود.

شاپور دوم ساسانی
پدر شاپور، هرمز دوم، پس از مدت کوتاهی پادشاهی از دنیا رفت و پسرش آذرنرسی جانشین او بر تاج و تخت ساسانیان شد. ولی اتفاقات بعدی تاریخ را گونه ای دگر رقم زد. هنگام مرگ هرمز دوم، همسرش آبستن بود، بزرگان تصمیم گرفتند تا منتظر به دنیا آمدن نوزاد شوند تا اگر فرزند پسر بود، او پادشاه ایران زمین گردد.

تاج شاهی را بر سر تختگاه همسر آبستن هرمز دوم نهادند. چهل روز بعد همسر هرمز پسری زائید. موبدان موبد نام پسر را شاپور گذاشت و اینگونه تاج و تخت شاهی وارث حقیقی خود را بازیافت.

 

موضوعات مرتبط:

سنگ قبر ناصرالدین شاه 

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *