فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

‏خاستگاه و زادگاهمان آذربایج

Rate this post

‏خاستگاه و زادگاهمان آذربایجان، چنین جایگاه بی‌مانند و ارزشمندی برای ایرانمان دارد

برای ما هویت تُرکی از شمال چین (دشت اورخون مغولستان) نتراشید

فردوسی بزرگ

همی رفت تا آذرآبادگان دیار بزرگان و آزادگان

حکیم ایرانشان، شاعر نامدار اواخر قرن پنجم، اوایل قرن ششم

دگر آذرآبادگان هرچه هست از ایران شمارد هشیوار و مست

حمدالله مستوفی، مستوفی ارشد دولت ایلخانیان مغول آذربایجان نزه‌ترین و معظم‌ترین بلاد ایران است

شاهرخ پسر تیمور لنگ آذربایجان چشم و چراغ ایران است

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *