فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

ارامگاه رادمان پورماهک

Rate this post

ارامگاه رادمان پورماهک معروف به یعقوب لیث‌صفاری در دزفول بدلیل آنچه اشتباه خوانده شد توسط پیمانکار میراث فرهنگی تخریب شد…
چه خبر غم انگیزی
چه خبر تاسف باری

یعقوب لیث صفاری بر علیه خلفای عباسی بپا خواست و اعراب را از ایران بیرون راند، یعقوب درفرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی راحذف وزبان پارسی دری را رایج می کند ‏تابعدها ماشاهد پیدایش عارفان وشاعران بسیاری درفرهنگ وادب ایران همچون فردوسی ومولوی ونظامی وحافظ وسعدی باشیم که چگونه دررونق وگسترش زبان پارسی پاسداری کردنداگر یعقوب لیث صفاری چنین کار بزرگی برای زبان وادب پارسی انجام نمیدادکشورماهم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقاوخاورمیانه عرب زبان بود.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *