فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

سردر باغ ملی

سردر باغ ملی یکی از ارزشمندترین و زیباترین بناهای به جای مانده از دوران پهلوی اول در شهرتهران

Portal of Bagh-e Meli
Historic Building in Tehran
The decorative gateway to the National Garden complex of museums and government buildings, dates from 1906 and was renovated in 1922 by the Minister of War Reza Khan who would later become Reza Shah. The brick structure decorated with coloured tiles was under restoration at the time of writing

Photo by : tndsture😍😎


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری