فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

پروانه که هم نر است هم ماده

Rate this post

این پروانه جانوری است که به صورت دو جانبه، هم نر است و هم به معنای واقعی کلمه نیمی مرد و نیمی زن ءGynandromorph ارگانی است که هم شامل خصوصیات مردانه و هم زنانه میشود، اما این پروانه به صورت دو جانبه ای هم نر است و هم ماده به این معنی که نیمی از این پروانه کاملا زن است و نیم دیگر آن کاملا مرد است.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *