فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

کلاغ‌ها همیشه با هم کار میکنند

Rate this post

کلاغ‌ها همیشه با هم کار میکنند و غذایی که بدست آوردند مساوی تقسیم میکنند اگر بفهمند که یکی از آنها غذای بیشتری برمیدارد، فورا اعتمادشان را از دست م‌دهند و دیگر با او همکاری نمیکنند

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *