فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

سیاست مردانه هیچوقت به هم

Rate this post

سیاست مردانه

هیچوقت به همسرتان برتریهای دیگر زنان را گوشزد نکنید

به خصوص هنگام بحث و دعوا زیرا کدورتها رفع میشوند اما حرفهای شما در ذهن همسرتان باقی خواهد ماند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری