فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

همسرانه یڪ عذرخواهی واق

Rate this post

همسرانه

یڪ عذرخواهی واقعی سه بخش دارد

۱متاسفم

۲ تقصیر من بود

۳ برای جبرانش چڪار می توانم بڪنم ؟

و اغلب ما بخش سوم را فراموش می ڪنیم ️

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری