فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

️همسرتان را در تربیت فرزندتان

Rate this post

️همسرتان را در تربیت فرزندتان دخالت دهید

️همسرتان را در تربیت فرزندتان دخالت دهید، حتی اگر روشش را قبول ندارید تا زمانی که روش همسرتان کودک آزاری نیست، داشتن رابطه با پدر بهتر از تنها تربیت کردن فرزندتان است از نوزادی فرزندتان را ساعاتی با پدرش تنها بگذارید تا رابطه ی پدری و فرزندی شکل بگیرد
️در بازی همسرتان با فرزندتان دخالت نکنید و مرتب همسرتان را تصحیح نکنید ️بچه ها بدون کمک شما راحت تر با پدر خود ارتباط برقرار می کنند و مهارت تطبیق دادن با دیگران را می آموزند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *