فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

آقای وزیر؛ صدای دانشجویان به

Rate this post

آقای وزیر؛ صدای دانشجویان بهداشت لرستان را بشنوید تکلیف دهها دانشکده بهداشت را مشخص کنید اگر قرار است افراد با رشته دیگر در جایگاه شغلی بهداشت وارد شوند

دانشجویان بهداشت لرستان هم همزمان با روز دانشجو با انتقاد از رویه موجود، رفع بی عدالتی در تثبیت جایگاه شغلی نیروهای بهداشتی را از وزیر بهداشت خواستند

جایگاه شغلی بهداشت رابرگردانید

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *