فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

ارتباط صمیمانه با خود

Rate this post

در وجود هر کدام از ما دردهایی هست که نه توسط خودمان دیده شده نه توسط دیگری

ارتباط های صمیمانه در خودمان را شاید سال هاست که فراموش کرده ایم و این کلیدی ترین مسئله ی زندگی ست

درک نکردن خودمان همان آسیبی ست که پشت تمام آسیبهای بیرونی به دنبالش هستیم

پنهان کردن بخش هایی از وجود خودمان در عدم اعتماد و نشناختن خودمان ، بخشی از همان آرزوهایی ست که پشت تمام این ظاهر سازی ها برای گرفتن تائید های بیرونی اشک می ریزند

آن بخش ها حق هر کدام ما است و چرا باید پشت نقابی باشد که دیگری می خواهد نه خودت؟

ما آمده ایم کاشف باشیم
کاشف خودمان ، نه جستجو گری برای شناخت و قضاوت دیگران و اینکه باشیم تا قضاوت کنیم قضاوت شویم و نتوانیم حضور عشق را در تمام این جستجوهای بیرونی احساس و لمس کنیم

و محال است قبل از فهمیدن خودمان دیگری را بفهمیم و محال است قبل از صلح با خودت بتوانی با جهان در صلح باشی

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری