فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

دانشجویان بهداشت اراک نیز به

Rate this post

دانشجویان بهداشت اراک نیز به جمع منتقدین رویه موجود جایگاه شغلی بهداشت پیوستند آقای وزیر دستور دهید هرچه سریعتر تا دیر نشده رویه موجود را اصلاح کنند

دانشجویان بهداشت اراک در نامه ای از وزیر بهداشت خواستند حال که هر رشته ای مجاز است وارد جایگاه شعلی شان شود تکلیف دانشجویان دانشکده های بهداشت را مشخص کند

جایگاه شغلی بهداشت رابرگردانید

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.