فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

دانشجویان و انجمن های علمی ب

دانشجویان و انجمن های علمی بهداشت جهرم نیز از وضعیت نامناسب جایگاه شغلی موجود رشته های بهداشت به وزیر نامه انتقادی نوشتند

این دانشجوها امیدشان به ورود وزیر بهداشت به اصلاح شرایط موجود جایگاه شغلی شان است

جایگاه شغلی بهداشتـرابرگردانید

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری