فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

دانشجویان و انجمن های علمی ب

Rate this post

دانشجویان و انجمن های علمی بهداشت جهرم نیز از وضعیت نامناسب جایگاه شغلی موجود رشته های بهداشت به وزیر نامه انتقادی نوشتند

این دانشجوها امیدشان به ورود وزیر بهداشت به اصلاح شرایط موجود جایگاه شغلی شان است

جایگاه شغلی بهداشتـرابرگردانید

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.