فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

در کنار ساحل قدم می‌زدم و می‌خ

Rate this post

در کنار ساحل قدم می‌زدم و می‌خواستم به‌جایی دیگر بروم که درخشش چیزی از فاصله دور توجهم را به خود جلب کرد
پائولو کوئیلو

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری