فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

رد پایت روی برف همچون ردی از د

Rate this post

رد پایت روی برف همچون ردی از دلبر است
پی بگیرداین ردت هرکس زتو عاشقتراست
عاشقان را رد پای همنوردان رهنماست
رهنمائی بر رفیقان از گذر واجبتر است
دوست داران طبیعت

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.