فصد خون غرب تهران

فریاد عدالت خواهی این بار از

فریاد عدالت خواهی این بار از دانشجویان شهرستان ورامین آقای وزیر اگر قدرت نفوذ دیگر صنوف قوانین را تغییر میدهد و اجازه دارند وارد جایگاه شغلی بهداشت شوند پس چرا دانشجوی بهداشت تربیت میکنید؟

دانشجویان بهداشت ورامینی نیز به وزیر بهداشت نامه نگاشتند و خواستار اصلاح وضعیت شغلی بهداشت شدند

جایگاه شغلی بهداشت رابرگردانید

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری