فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

مسیرت را عوض کن

Rate this post

مورچـه باش
ولـے متفاوت باش
ﻭﻗﺘـے ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤـے ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘـﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿـﺮﺵ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣـے ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿـﭻ ﻭﻗـﺖ
ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﺘـﻪ ﺷﺪﻩ نـَ ایست
ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧـﺪ …
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ خداوند ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﯼﺍﺕ ﮔـﺮﺩﺍند.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *