فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

نهم ماه مه(بیستم اردیبهشت)روزجهانی پرندگان مهاجر

Rate this post

World migratory bird day
وقتی که فصل زمستان گذرانی پرندگان مهاجرآغاز می شود&;تکاپوی دوستداران محیط زیست برای دیدن زیبایی های طبیعت وحمایت ازاین میهمانان خسته ازراه ازیکسو&;فعالیت شبانه روزی دامگاه داران وسوداگران طبیعت ازسوی دیگرونیزتقاضاهای کانون های شکار&;اقدامات قاچاقچیان پرنده وشکارچیانی که به هیچ قانونی پایبندنیستند&;ازسوی دیگر&;فصل پرکاری رابرای محیط زیست رقم می زند
به صورت روزانه درنیمه ی دوم هرسال شاهدعلنی ووقیحانه وفقرشدیدفرهنگی هزاران لاشه ی پرندگان مهاجردربازارهای فریدونکنار سرخرود(مازندران)&;وتالاب هورالعظیم وبازارکیان اهوازوشادگان وبرخی دیگرازتالاب های خوزستان هستیم که صیادان باایجادظاهرامن وپرهیزازتیراندازی&;درمحل های موسوم به دامگاه ویامحمیه ی پرندگان مهاجرراجذب صیدگاه هایشان می کنندوحتی دانه پاشی می کنندوسپس بوسیله ی انواع دام وتور&;یکجاوگروهی انواع پرندگان رابه مسلخ می برند
ماایرانی هابرای پرندگان مهاجرمیزبانان خوبی نیستیم سرنوشت دردناک پرندگان مهاجری که زنده به بازارمنتقل می شوندبابال های گره خورده وشکسته درجلوی چشم یکدیگرسربریده میشوند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *