فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

از عارفی پرسیدند براۍ خوب بود

Rate this post

از عارفی پرسیدند
براۍ خوب بودن ڪدام
روز بهتر است؟
عارف فرمود
یڪ روز قبل ازمرگ
گفتند
ولى مرگ راهیچڪس
نمیداند

عارف فرمود
پس هر روززندگۍ
را روز آخر فڪرڪن
وخوب باش
شایدفردایی نباشد

کانال تربیتی همسران خوب

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری