فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

ترس از طردشدن

Rate this post

‏ما از ترس طردشدن
مدعی شدیم، کسی هستیم که نبودیم

ترس از طردشدن
تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد

سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم
که در حقیقت نیستیم
تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای
مادر،
پدر،
و جامعه…

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.