فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بلبرینگ

دلخوری ها و نگرانی ها

Rate this post

همیشه دلخوری ها و نگرانی ها را
به موقع بگویید
حرفهای خود را با کلام مطرح کنید
نه با رفتار

که از کلام همان برداشت میشود که
شما میگویید
اما از رفتارتان هزار برداشت متفاوت

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.