فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

وقتی میتوانستم صحبت کنم، گفتند:…

Rate this post

شکسپیر میگوید:

وقتی میتوانستم صحبت کنم، گفتند:
گوش کن
وقتی میتونستم بازی کنم ، مرا کار کردن آموختند
وقتی کاری پیدا کردم ، ازدواج کردم
وقتی ازدواج کردم ، بچه ها آمدند
وقتی آنها را درک کردم ، مرا ترک کردند
وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم، زندگی تمام شد

زیبا زندگی کنیم”

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *