فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

فردی چند گردو به بهلول داد و گ

Rate this post

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت
بشکن و بخور و برای من دعا کن،

بهلول گردوها را شکست و خورد،
اما دعا نکرد

مرد گفت
گردوها را می خوری نوش جان،
ولی من صدای دعای تو را نشنیدم…

بهلول گفت
مطمئن باش اگر در راه خدا
داده ای، خدا خودش صدای شکستن گردوها
را شنیده است…

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *