فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

️با کودک، دقیق و با جزئیات صحبت کنید

Rate this post

دستورات کلی را متوجه نمی شوند، بایستی با بیان جزئیات و گفتن یکبار پیام، دستور صادر گفتن جمله هایی مانند اتاقت رو جمع کن، مرتب باش، مودب بگوییم کتابها را داخل قفسه جا بده، موهایت رو شانه بزن تا مرتب بشه، در زمان خوردن میوه در میهمانی اجازه بگیر.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *