فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

ﺷﺶ ﺁیین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ

Rate this post

ﺷﺶ ﺁیین ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ، ﺍﯾﻤﺎﻥﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖﮐﺮﺩﻥ ، ﮔﻮﺵ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭ
ﻗﺒﻞ ﺍز ﻧﻮﺷﺘﻦ،ﻓﮑﺮ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪﻥ،ﺗﻼﺵ ﮐﻦ
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣُﺮﺩﻥ،ﺯﻧﺪﮔﯽکن

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *