فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

آسیب های شبکه اجتماعی

Rate this post

امروزه روشهای ارتباطی افراد از طریق اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش یافته است؛ پست الکترونیک، پیامهای کوتاه، چت روم ها، وبسایت ها و بازی ها، روشهایی برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند.

در این میان، یکی از تأثیرگذارترین سرویسهای ارائهشده در اینترنت و وب که در سالهای اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان ایجاد کرده، شبکه های اجتماعی است.

شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاههایی اند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکههای جهانی اینترنت قرار دارند و امکان برقراری ارتباطات کاملاً غیر منتظره بین افراد را فراهم کرده اند. شهروندان جوامع مختلف با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی میتوانند عقاید، نظرات و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این رهگذر، به خلق قلمرو عمومی جهانی بپردازند که میتواند کاملاً مجزا و در مواردی، متناقض با قلمروهای ارتباطی در سطوح دیپلماتی و دولتی باشد. اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن(شبکه های اجتماعی)، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات است، اما میتواند مخرّب نیز باشد.

این روزها با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی، بسیاری ازجوانان و نوجوانان به دلیل متنوع بودن فضای این شبکه در برقراری ارتباط، تبادل آزادانۀ اطلاعات و نداشتن عرصۀ عمومی، عضو این شبکه شده اند.

دانشجویان دانشگاههای مختلف، از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری ارتباطی استفاده می کنند. فنّاوری رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان، رایج شده و باعث اتکا و وابستگی دانشجویان به این شبکهها برای ارتباط شده است.

نتایج مطالعهای در سال ۲۰۰۸ نشان داد که ۸۵ درصد دانشجویان از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان اصلی ترین روش ارتباطی استفاده می کنند. علاوه بر این، در بسیاری از اوقات نیاز به ابقای ارتباط با دوستان، خانواده، همفکران و غیره، انگیزهای برای دانشجویان برای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی است.

 محققان ارتباطات دانشگاه تگزاس در پژوهشی مبتنی بر رویکرد پژوهشی توجه به نیازهای کاربران و تنوع آنها، نشان دادند که مشارکت و فعالیت دانشجویان در شبکههای اجتماعی برای ارضای چهار نیاز اساسی است: اجتماعی بودن، تفنّن و سرگرمی، شناخت خویش و کسب اطلاعات.

با توجه به اینکه دستاوردهای بیشتر از صنعت و فنّاوری های نوین، علاوه بر منافع و رفاهی که برای بشر به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی نیز به همراه داشته و اینکه بسیاری از ابداعات و نوآوری ها با انگیزه تأمین رفاه و آسایش و تحکیم ارزش های انسانی و در جهت میل به کمال شکل گرفته است.

اما در عین حال به دلیل برخی کج فکری ها و استفاده های نادرست از ابزارهای جدید، این اختراعات، گاه به جسم و جان و اخلاق و روان انسانها آسیب رسانده و فرهنگ و اعتقادات و رفتارهای اجتماعی وی را دگرگون کرده است.

فنّاوری اطلاعات با سرعت شگفت انگیزی تمامی ارکان حیات بشری از جمله مقولۀ نظم، امنیت و آرامش عمومی را دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی قرار داده است.

حریم خصوصی افراد آنقدر اهمیت دارد که احترام به آن در قرن حاضر از مرزهای سنّتی دین و اخلاق فراتر رفته و در بیشتر کشورهای جهان ضمانت قانونی پیداکرده است؛ اما شئون انسانی و اهمیت حفظ آن در فضای مجازی و امنیت اطلاعات مبادله شده، با چالش هایی مواجه شده و سلامت اخلاقی و حتی جسمانی نوجوانان و جوانان را در جامعه به مخاطره کشانده است.

آسیب ها

شبکه های مجازی، فضایی محدود به افکار کاربران آن است که به دلیل ناشناس بودن فرستنده و گیرنده پیام، امکان سوء استفاده طرفین از هم افزایش مییابد.

صیادان اینترنتی افرادی آگاه و آشنا با فنۀاوریهای نویناند که با هنرمندی تمام، خود را افرادی موجه معرفی می کنند و چون در فضای مجازی امکان شناسایی آنها وجود ندارد، از کاربران ساده و ناآشنا به این محیط سوءاستفاده می کنند. شاید بتوان علت جذب جوانان کشور به اینگونه فضاهای مجازی را عدم دسترسی آسان به امکانات تفریحی یا هزینه های بالا برای استفاده از آنها بیان کرد.

به طور کلی، در نحوه استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی، تفاوت معناداری بین دو گروه جنسی دختران و پسران دانشجو در سطح دانشگاههای علمی-کاربردی وجود دارد. افزون بر این، میزان آسیب پذیری دختران در زمینۀ استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی، بیشتر از جامعۀ پسران است. بخش دیگر آن که بیشترین میزان آسیبپذیری در بین گروههای سنّی ۲۰-۱۸ و ۲۶ -۲۴ سال است.

استفاده نامناسب از شبکه های مجازی منجر به ایجاد آسیب جسمی و روانی، اعتیاد به شبکه های مجازی، هویت کاذب و انحرافات اخلاقی، افت تحصیلی، نزول نمره های درسی، به هم خوردن روابط دوستانه، انزوای اجتماعی، تغییرات سبک زندگی می شود.

 

فرهنگسازی استفاده بهینه از اینترنت(شبکۀ اجتماعی) 

 

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *