فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

تکثیر فیکوس لیراتا

Rate this post

به دو روش قلمه و خوابانیدن هوایی تکثیر میگردد.
زمان قلمه گرفتن در بهار میباشد
از انتهای ساقه قلمه هایی به طول ۱۰-۱۵ سانت که حداقل دارای یک برگ وسط جوانه باشد تهیه نموده.
برش درست از زیر جوانه سوم باشد.
برگ های تحتانی قلمه را قطع نمایید.قلمه را به مدت ۲۴ ساعت در سایه قرار دهید
تا شیره آن خارج شده(یا در آب قرار دهید ).از هورمون ریشه زایی برای قلمه استفاده نموده
سپس قلمه ها را در ماسه شسته شده بکارید.
اطراف قلمه را با فشار انگشت محکم نمایید .

حرارت ۲۵ درجه را برای قلمه فراهم نموده.بعد از ۱-۲ ماه ریشه دار شده و آماده انتقال به خاک است.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری