فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

و به راستی هیچ چیز هرگز جای رف

و به راستی هیچ چیز هرگز جای رفیق گمشده را پر نخواهد کرد نمی توان برای خود دوستان قدیمی درست کرد هیچ چیز با این گنجینه ی خاطرات مشترک، این همه رنج ها و مصائبِ با هم چشیده، این همه قهرها و آشتی ها و هیجان های تند همسنگ نیست این دوستی ها تکرار نمی شوند کسی که نهال بلوطی به این امید می نشاند که به زودی در سایه اش بنشیند، خیالی خام می پرورد

زمین انسان ها
اگزوپری


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری