فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

و به راستی هیچ چیز هرگز جای رف

Rate this post

و به راستی هیچ چیز هرگز جای رفیق گمشده را پر نخواهد کرد نمی توان برای خود دوستان قدیمی درست کرد هیچ چیز با این گنجینه ی خاطرات مشترک، این همه رنج ها و مصائبِ با هم چشیده، این همه قهرها و آشتی ها و هیجان های تند همسنگ نیست این دوستی ها تکرار نمی شوند کسی که نهال بلوطی به این امید می نشاند که به زودی در سایه اش بنشیند، خیالی خام می پرورد

زمین انسان ها
اگزوپری

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *