فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

تن‌های تنها [ تحلیل عکس ]

Rate this post

تن‌های تنها [ تحلیل عکس ] ️ مسعود ریاحی

عکس را «فین‌ بار» [finbarr o’reilly] در یکی از درمان‌گاه‌ها یا اورژانس‌های تغذیه‌ای نیجر گرفته؛ زمانی که مردم منتظرِ غذا هستند؛ منتظرِ «چیزی» که در دهان بگذارند و بجوند تا زنده بمانند «دهان» موضوعیتی مضاعف یافته با رفتارِ آن دست‌های کوچک ابتدا باید چیزی واردِ «دهان»ِ مادر شود تا دهانِ کودکیِ که فقطِ دست‌اش پیداست، از پستانِ مادر شیر ببلعد ترشحِ شیر از پستان‌ها، معلولِ عملِ تغذیه‌ای‌ست که این زن «انتظار»اش را می‌کشد آن دست‌های منتظر؛ گویی دست‌های «خود» و کودکِ خود [به مثابه‌ ابژه‌ی خویشتنی] است «گرسنگی»، آن دست‌ها و بدنِ غایبِ کودک را با بدنِ زن پیوند داده و انتظار برای رفعِ آن؛ «میل» هردوشان را به یک ابژه معطوف کرده؛ «غذا»

متن کامل را در جستارها بخوانید

جامعه‌شناسی

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *