فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

نظریات اجتماعی و بحران کووید۱

Rate this post

نظریات اجتماعی و بحران کووید۱۹ (بخش دوم)
️دکتر محمد عاملی

این رخداد می‌تواند تاثیری جدی بر نظریات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد این رخداد می­‌تواند به عنوان یک «مساله نظری» هم موئید برخی نظریات و هم ناقض آن باشد این یاداشت کوتاه می‌تواند پاسخی به این پرسش ضمنی باشد، چه نظریه و نظریاتی می‌توانند وضعیت به وجود آمده را توصیف و تبیین کنند؟

نظریه سیستم‌های اجتماعی لومان چگونه می­تواند رویدادهای دوران کرونا را در قالب نظری و مفهومی برای ما تشریح کند و جعبه ابزار مفهومی این نظریه چگونه به ما در مانیتورینگ رویدادها کمک خواهد کرد؛ به نحوی که به دور از اغراق‌های رایج در مورد تاثیر کرونا تغییرات به وجود آمده را در سطوح سه گانه تعاملات اجتماعی، سازمان و نظام جامعوی مورد ارزیابی قرار دهیم

متن کامل را در جستارها بخوانید

جامعه‌شناسی

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *