فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

پساکرونا؛ فرصتی برای بروز ایدئولوژی فراسوی چپ و راست

Rate this post

️ایمان معمار

️اگر مجموعه نظام های سیاسی جهان امروز را مشتق شده از دو تیپ آرمانی سوسیالیسم و لیبرالیسم یا چپ و راست بدانیم، آن گاه می توان گفت این دو ایدئولوژی چه در زمینه بروز کرونا، چه در زمینه درمان و چه در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی بعد از آن ناموفق عمل کرده اند چرا؟

ایدئولوژی های زمینه ساز بروز
نظام تولید غذا در هر دو ایدئولوژی به شدت ضد محیط زیستی است فرق نمی کند کمونیست و چپ باشند یا راست و لیبرال، فرق نمی کند نیت آن ها از فشار به منابع زیستی برای تولید غذای بیشتر عدالت در توزیع غذا باشد یا حداکثر رساندن سود سرمایه داری متکی بر مصرف بیشتر در هر دو حال ظرفیت منابع طبیعی برای تامین غذا نامحدود و استفاده از شیوه های غیرطبیعی برای تولید خوراک اجتناب ناپذیر است این شیوه غیرطبیعی اگر در غرب باشد نتیجه اش جون گاوی است و اگر در شرق باشد پیامدش کرونا

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *