فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

️نرخ عوارض ورود و خروج به حلقه اول و دوم طرح ترافیک

Rate this post

مدیر طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران
ورود بعد از ساعت ۱۰ و خروج قبل از ساعت ۱۶با معاینه فنی برتر در محدوده طرح ترافیک ۱۶۴ هزار ریال خواهد بود و میزان پرداخت به ازای هر روز در محدوده کنترل آلودگی هوا ۸۲هزار ریال در نظر گرفته می‌شود
اگر ورود قبل از ساعت ۱۰ و خروج قبل از ساعت ۱۶ و دارای معاینه فنی برتر باشد میزان پرداخت به ازای هر روز در محدوده طرح ترافیک ۲۳۵ هزار ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۱۷هزار ریال خواهد بود
درصورتی که ورود قبل از ساعت ۱۰ و خروج بعد از ساعت ۱۶باشد با معاینه فنی برتر نرخ طرح در محدوده حلقه اول ۳۵۲ هزار و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۷۶هزار ریال است که اگر خودرو فاقد معاینه فنی برتر باشد این میزان در محدوده طرح ترافیک ۵۰۴هزار ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۲۵۲هزار ریال است
اگر ورود بعد از ساعت ۱۰ و خروج بعد از ساعت ۱۶با معاینه فنی برتر در محدوده طرح ترافیک عوارض ۲۳۵هزار ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۱۷هزار ریال خواهدبود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *