فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

“Life is so beautiful, especia

“Life is so beautiful, especially when I&;m absent from it Don&;t get me wrong, Jim Carrey is a great character, and I was lucky to get the part, but I don&;t think of that as me anymore I used to be a guy who was experiencing the world and now I feel like the world and universe experiencing a guy So there&;s kind of been a shift “

“زندگی بسیار زیبا است مخصوصا زمانی که من در آن حضور ندارم اشتباه نکنید، جیم کری شخصیتی عالی است، و من خوش شانس بودم که قسمتی از آن بودم اما من دیگر مثل این فکر نمی کنم من قبلا فردی بودم که جهان را تجربه می کردم اما حالا احساس می کنم که جهانی هستم که یک فرد را تجربه می کند بنابراین نوعی تغییر ایجاد شده است “

جیم کری


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری