فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

نوازش محبت آمیز قوی تر از مسکن

Rate this post

🎯 آیا میدانستید نوازش‌های محبت آمیز از مسکن‌های قوی بهتر عمل می‌کند؟
🔆 آیا میدانستید آرامش را مرد به زن می‌بخشد و زن آنرا در خانه و بین کودکان تقسیم می‌کند و دوباره به مرد باز می‌گرداند؟ آرامش رابه هم هدیه دهید.
🌺 آیا میدانستید یکی از نیازهای مهم زنان و مردان شنیدن تمجید و تعریف از سوی همسر است؟ خوبی‌های یکدیگر را به زبان آورید.

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *