فصد خون غرب تهران

کتاب زیبایی‌های ایران به‌صورت

کتاب زیبایی‌های ایران به‌صورت الکترونیکی Wonders of PERSIA Book pdf

کتاب شگفتی‌های ایران سفری است در درازای ۲۵۰۰ سال از تاریخ، فرهنگ و هنر این سرزمین؛ با کوه‌های سر بر فلک افراشته، کویرهای‌خشک؛ اما باهزاران شگفتی، چراگاه‌ها‌ی سرسبز و باغ های‌ایرانی دل‌فریب و البته همه وهمه، زیر آسمانی فیروزه‌ای ایران

A Journey through 2500 years of Perisan history, culture and art set in the background of this magic land of high mountains, vast deserts, and green pasturesthat shine under Persia&;s turquoise blue sky


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری